Sarunya resume

จาก Paween Khoenkaw

10689908 803186963070068 4431331351309078384 n.jpg


สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวศรัณยา ชอบตรง ชื่อเล่น ใบเฟิร์น

อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 6 กันยายน 2535

คติประจำใจ ล้มแล้วลุก ก้วไปให้ถึงฝัน

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวีวิทยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ปัจจุบันกำลังศึกษา สาชาการตลาด 2 ปี คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่

ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ปัจจุบัน พึ่งทองเรสซิเด้นท์ 333 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210