วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology)

จาก Paween Khoenkaw
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:43, 10 เมษายน 2560 โดย Frogprince (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (ส่งการบ้าน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

ดาวน์โหลดสไลด์

[สไลด์ วท 102 2/2559]

ดาวน์โหลดวิดิทัศน์

[Link to videos]

ส่งการบ้าน

[กดที่นี่เพื่อ upload ไฟล์การบ้าน]

แก้ไขระบบฐานข้อมูลให้แล้ว ใครมีปัญหาในการส่งการบ้านให้ลองส่งใหม่