หน้าหลัก

จาก Paween Khoenkaw

Welcome to my Wiki home page

!! วิชาของปี 1-2 เนื้อหาจะเป็นภาษาไทย วิชาของปี 3-4 เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ !!

  • Sit in students are welcome
ICSEC2016 Chiangmai Thailand


Lecture

วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology) (first semester & second semester)

CS200 Introduction to Computer Science (first semester)

CS462 Image Processing (first semester)

CS436 Software Development on Mobile (Monday 13:00-15:00 (Lec), Tuesday 9:00-12:00(Lab) )

CS211 Computer Science I (Monday 9:00-11:00 (Lec), Thursday 8:00-11:00(Lab) )

CS424 Computer Graphics (TBA)

Basic Electronic and Micro-controller, Workshop/ Training (Lab5, Friday 10:00 - .... )

About me

About me