หน้าหลัก

จาก Paween Khoenkaw

Welcome to my Wiki home page

!! วิชาของปี 1-2 เนื้อหาจะเป็นภาษาไทย วิชาของปี 3-4 เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ !!

  • Sit in students are welcomeLecture

CS117 Principles of Object-Oriented Programming

CS217 Principles of Object-Oriented Programming (Monday 13:00 - 15:00(Lec), Thursday 10:00-13:00(Lab) )

วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology) (TBA)

CS200 Introduction to Computer Science (TBA)

CS462 Image Processing (Monday 10:00 - 12:00(Lec), Wednesday 11:00-14:00(Lab) )

CS436 Software Development on Mobile (second semester )

CS211 Computer Science I (TBA)

CS424 Computer Graphics (TBA)

Basic Electronic and Micro-controller, Workshop/ Training (Lab5, Friday 10:00 - .... )

About me

About me