หน้าหลัก

จาก Paween Khoenkaw

Welcome to my Wiki home page

!! วิชาของปี 1-2 เนื้อหาจะเป็นภาษาไทย วิชาของปี 3-4 เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ !!

  • Sit in students are welcomeLecture

CS117 Principles of Object-Oriented Programming

CS121 Digital Logic and Smart Device (Monday 10:00-12:000(Lec), Tuesday 14:30-17:30(Lab1) Thursday 10:00-13:00(Lab2) )

CS217 Principles of Object-Oriented Programming

วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology)

CS200 Introduction to Computer Science (TBA)

CS462 Image Processing (first semester )

CS436 Software Development on Mobile (Tuesday 9:00-11:00 (Lec), Wednesday 10:00-13:00 (Lab) )

CS211 Computer Science I (TBA)

CS424 Computer Graphics (TBA)

Basic Electronic and Micro-controller, Workshop/ Training (Lab5, Friday 10:00 - .... )

About me

About me