หน้าหลัก

จาก Paween Khoenkaw
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:16, 15 มิถุนายน 2561 โดย Frogprince (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (Welcome to my Wiki home page)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

Welcome to my Wiki home page

!! วิชาของปี 1-2 เนื้อหาจะเป็นภาษาไทย วิชาของปี 3-4 เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ !!

  • Sit in students are welcomeLecture

CS117 Principles of Object-Oriented Programming (TBA)

CS121 Digital Logic and Smart Device (TBA )

CS217 Principles of Object-Oriented Programming (TBA)

CS221 Data structure (TBA)

วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology) (TBA)

CS200 Introduction to Computer Science (TBA)

CS462 Image Processing (TBA)

CS436 Software Development on Mobile (TBA)

CS211 Computer Science I (TBA)

CS424 Computer Graphics (TBA)

Basic Electronic and Micro-controller, Workshop/ Training (Lab5, Friday 10:00 - .... )

About me

About me