คำอธิบายรายวิชา

               ต้นแบบอัลกอริทึมการวิเคราะห์   โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น  โครงสร้างข้อมูลแบบไม่มีเชิงเส้น แถวลำดับ คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างต้นไม้ กราฟ การค้นข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล  ฟังก์ชันของเวลาเชิงซับซ้อน การแบ่งแยกและเอาชนะ หลักการกำหนดการพลวัต อัลกอริทึมแบบละโมภ เอ็นพีบริบูรณ์

สัปดาห์ที่หัวข้อชั่วโมง
1บทนำ5
2อัลกอริทึมเบื้องต้น5
3การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม5
4-5โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น10
6แถวลำดับ5
7-9ลิงค์ลิสต์15
10ดิกชันนารี และ แฮชชิ่ง5
11โครงสร้างต้นไม้และ กราฟ5
12การค้นข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล5
13ฟังก์ชันของเวลาเชิงซับซ้อน การแบ่งแยกและเอาชนะ5
14หลักการกำหนดการพลวัต อัลกอริทึมแบบละโมภ5
15เอ็นพีบริบูรณ์5

เอกสารประกอบ

แฟ้มข้อมูลประกอบใบงาน